انگيزه و اهداف تشکيل مؤسسه نسيم عطرآگين مثل روزهای پيش دفتر زندگی را به آرامی ورق می زد و پروانه ها پيام مهر و دوستی ر ا از گلی به گل ديگر می بردند تا اينکه يک روز شوک ناشی از ابتلای ﻋﺎﻃﻔﻪ ، شاداب ترين و دوست داشتنی ترين عضو خانواده به سرطان و سپس آشنايی با آلام وکاستی های بی پايان ديگر مبتلايان از خواب غفلت بيدارمان کرد و يادآورمان شد که ” دنيا محل ابتلا و امتحان است”.

تحمل دردهای شديد و رنج های ناشی از تزريقات مکرر، اعمال جراحی و عوارض جانبی شيمی درمانی و راديو تراپی و مدتهای طولانی بستری بودن در بيمارستان و دوری از خانواده و آسيب های روحی ناشی از عدم اطمينان از موفقيت درمان چيزهايست که نوعا” همة مبتلايان به سرطان در دنيا و به تبع آن خانواده های دردمند آنان بدان گرفتارند. ليکن، در اين گوشه از عالم شرايط بسيار متفاوت و مشکلات بمراتب بيشتر است. فقدان و يا گرانی فوق العاده زياد داروهای ضد سرطان و ديگر ملزومات درمانی، بعد مسافت و لزوم مراجعات مکرر، فقدان امکانات بهداشتی و اقامتی برای مبتلايان به سرطان و همراهان در اهواز و کلا” ناکارآمدی بيمه های درمانی و هزينه های بستری و درمان بسيار سنگين و عدم تمکن مالی اکثر خانواده ها، همه وهمه ما را بر آن داشت تا برای يافتن پاسخ سؤالاتی چند در حد توان چاره ای بيانديشيم: آيا اصولا” می توان بيماران مبتلا به سرطان و خانواده های دردمند آنان را ناديده انگاشت؟ آيا واقعا” سيستم درمانی کشور ناتوان از تامين حد اقل های مورد نياز بيماران سرطانی است؟ آيا انسانی که خود را اشرف مخلوقات می نامد می تواند با آگاهی از شدت رنج ها و محروميت هاي اين مردم خود را کناري کشيده و بی تفاوت از آن بگذرد ؟ گوئي فرازي از کلام گهربار حافظ شيرين گفتار که ” هر شبنمي در اين ره، صد بحر آتشين است” پاسخ بخشي از سوالات فوق است.

ﻋﺎﻃﻔﻪ ۸ ساله با قلبی رئوف و سرشار از محبت، دو سال پايان عمرش چون شمعی سوخت تا نور وجودش پردة سياه بي خبري را به کناری زند و سناريوی تلخ کامان بی صدا را پيش چشمانمان بگشايد و اين تلنگري بود برای گسستن از بی تفاوتی ها، تا شايد کمي در قبال گرفتاري و مشقت همنوعان احساس مسئوليت کرده و با انجام خدماتی هر چند ناچيز گل تبسمي بر گونه نو نهالان رنجور اين مرز و بوم بنشانيم. باشد که اين تلاش ها اندکی از بلنداي قلل رفيع اقويا و عمق درة بی پناهان بکاهد، چرا که اين مسير ازلی و هميشگی لطافت بيکران باران در ژرف ترين پهنة گيتی، بلکه گرانمايه ترين درس هستی است. لذا، با علم به اينکه مؤسسات مشابه در ديگر نقاط دنيا با اين اعتقاد متعالي که ” هر کجا درد است درمانش مقرر کرده اند” کارهاي زير بنائی تحقيقات علمی را براي حل مسائل درماني پی می گیرند.

دسته‌ها: اطلاعیه ها