اهداف موسسه

اهداف موسسه

۱- ارائه کمک های مالی به کودکان تحت پوشش و اولیاء آنها اعم از تهیه دارو و پرداخت هزینه های مختلف درمانی ، دارويي ،ایاب و ذهاب ،اقامت موقت همراهان . ۲- اجرای برنامه های متنوع هنری (کلاس های نقاشی ، تئاتر عروسکی و…) ۳- حمایت روحی و روانی از بيماران و آشنا نمودن اولیاء…