اهداف موسسه

اهداف موسسه

۱- ارائه کمک های مالی به کودکان تحت پوشش و اولیاء آنها اعم از تهیه دارو و پرداخت هزینه های مختلف درمانی ، دارويي ،ایاب و ذهاب ،اقامت موقت همراهان . ۲- اجرای برنامه های متنوع هنری (کلاس های نقاشی ، تئاتر عروسکی و…) ۳- حمایت روحی و روانی از بيماران و آشنا نمودن اولیاء…

تاریخچه موسسه

تاریخچه موسسه

    انگيزه و اهداف تشکيل مؤسسه نسيم عطرآگين مثل روزهای پيش دفتر زندگی را به آرامی ورق می زد و پروانه ها پيام مهر و دوستی ر ا از گلی به گل ديگر می بردند تا اينکه يک روز شوک ناشی از ابتلای ﻋﺎﻃﻔﻪ ، شاداب ترين و دوست داشتنی ترين عضو خانواده به…